Disclaimer

Disclaimer van Huurwoning Diemen

Huurwoning Diemen is niet aansprakelijk voor de inhoud van Huurwoning Diemen, noch van websites die op enigerlei wijze met Huurwoning Diemen zijn verbonden. Huurwoning Diemen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Huurwoning Diemen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Huurwoning Diemen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Huurwoning Diemen worden aangeboden. HuurwoningDiemen garandeert niet dat de op Huurwoning Diemen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Huurwoning Diemen garandeert ook niet dat de op Huurwoning Diemen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huurwoning Diemen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Huurwoning Diemen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Huurwoning Diemen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huurwoning Diemen. U vrijwaart Huurwoning Diemen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Huurwoning Diemen.