Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenDiemen

HuurwoningenDiemen is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenDiemen, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenDiemen zijn verbonden. HuurwoningenDiemen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenDiemen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenDiemen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenDiemen worden aangeboden. HuurwoningenDiemen garandeert niet dat de op HuurwoningenDiemen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenDiemen garandeert ook niet dat de op HuurwoningenDiemen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenDiemen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenDiemen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenDiemen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenDiemen. U vrijwaart HuurwoningenDiemen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenDiemen.